iyideba muxis kasrebi

iyideba muxis kasrebi

seqtemberi 20, 2012
GEO33240
iyideba muxis kasri 40 litriani fasi 200 lari
kontaqti :

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

  • samSeneblo masalebi.
  • samSeneblo kompania !
  • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 321 - 351 sul 351