BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
239lari

BOSTON A26 Speaker-Black

seqtemberi 13, 2013
GEO303173
BOSTON A26 Speaker-Black savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 361 - 400 sul 863
 • iyideba pianino oqtava
  400lari

  iyideba pianino oqtava

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303591
  saswrafod iyideba ruseTis pianino oqtava axali SesaniSnav mdgomareobaSi Tavisi skamiT 400 larad
 • iyideba pianino oqtava
  400lari

  iyideba pianino oqtava

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303589
  saswrafod iyideba pianino oqtava ruseTis SesaniSnav mdgomareobaSi Tavisi skamiT
 • kasio. Casio AP-650BK
  3 140lari

  kasio. Casio AP-650BK

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303010
  kasio. Casio AP-650BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio AP-450BK/BN,
  2 580lari

  kasio. Casio AP-450BK/BN,

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303012
  kasio. Casio AP-450BK/BN mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba TBC BANK). mob 555442930 beqa
 • savaWro centr kidobanSi gaixsna #78 maRazia (sarTuli I) CASIO
  savaWro centr kidobanSi gaixsna #78 maRazia (sarTuli I) sadac saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi, iyideba iaponuri brendis CASIO da yamaha sinTezatorebi da eleqtro pianinoebi (Privia,CELVIANO), amerikuli firmis MARANTZ-s originali reseverebi, amerikuli ...
 • kasio. Casio AP-250BK
  2 080lari

  kasio. Casio AP-250BK

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303022
  kasio. Casio AP-250BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba TBC BANK). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-850BK
  2 390lari

  kasio. Casio PX-850BK

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303026
  kasio. Casio PX-850BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba TBC BANK). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-350WE
  1 980lari

  kasio. Casio PX-350WE

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303097
  kasio. Casio PX-350WE mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio CDP-220
  1 630lari

  kasio. Casio CDP-220

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303108
  kasio. Casio CDP-220 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio CDP-120
  1 190lari

  kasio. Casio CDP-120

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303111
  kasio. Casio CDP-120 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-780BK/BN/WE
  2 290lari

  kasio. Casio PX-780BK/BN/WE

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303103
  kasio. Casio PX-780BK (ganvadmis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. ganvadeba TBC BANK privatbanki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio WX-G1BK
  1 220lari

  kasio. Casio WX-G1BK

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303150
  kasio. Casio WX-G1BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-150WE/BK
  1 540lari

  kasio. Casio PX-150WE/BK

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303107
  kasio. Casio PX-150WE mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio LK-280
  480lari

  kasio. Casio LK-280

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303113
  kasio. Casio LK-280 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • BOSTON DUO-1 Plus Black
  370lari

  BOSTON DUO-1 Plus Black

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303176
  BOSTON DUO-1 Plus Black savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan) mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio LK-125
  320lari

  kasio. Casio LK-125

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303114
  kasio. Casio LK-125 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • lilo moli maRazia #37-1 CASIO mob 555442930 beqa mob 555442944 Temuri
  lilo molSi gaixsna #37-1 maRazia, sadac saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi, iyideba iaponuri brendis CASIO da yamaha sinTezatorebi da eleqtro pianinoebi (Privia,CELVIANO), amerikuli firmis MARANTZ-s originali reseverebi, amerikuli firmis BOSTON ACOUSTICS ...
 • kasio. Casio WK-225
  530lari

  kasio. Casio WK-225

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303151
  kasio. Casio WK-225 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio WK-220
  530lari

  kasio. Casio WK-220

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303154
  kasio. Casio WK-220 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio CTK-4200
  530lari

  kasio. Casio CTK-4200

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303156
  kasio. Casio CTK-4200 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio CTK-3200
  420lari

  kasio. Casio CTK-3200

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303158
  kasio. Casio CTK-3200 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • eleqtro saqoneli boston marantz

  eleqtro saqoneli boston marantz

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303160
  eleqtro saqoneli boston marantz savaWro centri kidobani maRazia#78, lilo moli maRazia #37-1. mob 555442930 beqa
 • BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker
  209lari

  BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker

  seqtemberi 14, 2013
  GEO303161
  BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker
  330lari

  BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303163
  BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • BOSTON Tvee-10 Sound Bar
  399lari

  BOSTON Tvee-10 Sound Bar

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303174
  BOSTON Tvee-10 Sound Bar savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan) mob 555442930 beqa
 • MARANTZ NR1402B1
  660lari

  MARANTZ NR1402B1

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303183
  MARANTZ NR1402B1 savaWro centr kidobani #78 maRazia (sarTuli I)saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi iyideba amerikuli firmis MARANTZ-s originali resev. mob 555442930 beqa
 • MARANTZ MCR603B
  920lari

  MARANTZ MCR603B

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303184
  MARANTZ MCR603B savaWro centr kidobaNi #78 maRazia (sarTuli I) amerikuli firmis MARANTZ-s originali reseveri. MARANTZ MCR603B CD Receiver . mob 555442930 beqa
 • BOSTON SNDWREXS2.1B Spk Packages
  470lari

  BOSTON SNDWREXS2.1B Spk Packages

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303186
  BOSTON SNDWREXS2.1B Spk Packages savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • ,MARANTZ SR5007B
  1 250lari

  ,MARANTZ SR5007B

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303181
  ,MARANTZ SR5007B savaWro centr kidobani #78 maRazia (sarTuli I)saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi iyideba amerikuli firmis MARANTZ-s originali resev. mob 555442930 beqa
 • BOSTON Soundware SX5.1B Spk Packages
  550lari

  BOSTON Soundware SX5.1B Spk Packages

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303165
  BOSTON Soundware SX5.1B Spk Packages savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • MARANTZ CD5004B CD Player
  420lari

  MARANTZ CD5004B CD Player

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303178
  MARANTZ CD5004B CD Player savaWro centr kidobani #78 maRazia (sarTuli I)saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi iyideba amerikuli firmis MARANTZ-s originali resev. mob 555442930 beqa
 • MARANTZ MCR503SG CD Receiver
  760lari

  MARANTZ MCR503SG CD Receiver

  seqtemberi 13, 2013
  GEO303177
  MARANTZ MCR503SG CD Receiver savaWro centr kidobaNi #78 maRazia (sarTuli I) amerikuli firmis MARANTZ-s originali reseverebi mob 555442930 beqa
 • iyideba tamtami
  80lari

  iyideba tamtami

  seqtemberi 13, 2013
  GEO302967
  iyideba iranuli darbuka, sul axali, Tavisi CasadebiT, mrgvali zedapiriT fasi 80 lari. 598873707
 • iyideba pianino
  900lari

  iyideba pianino

  seqtemberi 09, 2013
  GEO300981
  roiniSis firmis pianino. yavisferi CuqurTmebiani maRal fexebze karg mdgomareobaSi
 • iyideba pianino
  250lari

  iyideba pianino

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300762
  iyideba pianino "аккорд" karg mdgomareobaSi,fasi 250 lari.tel : 557726151
 • pianino
  800lari

  pianino

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300633
  saswrafod viyidi pianinos "saqarTvelo" Savi feris.sami pedliT.599929335
 • Fender Jazz Bass saswrafo gayidva,
  2 400$ 3 912lari

  Fender Jazz Bass saswrafo gayidva,

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300507
  es aris originaluri Fender Jazz Bass, es gitara iyo Zalian kargad Senaxuli. originaluri yuTi Sedis. Tu Tqven xarT dainteresebuli da gsurT meti informacia, gTxovT damikavSirdes. es aris saukeTeso gitara mqonda aqamde magram am dros unda gayidva.
 • originaluri Fender Stratocaster iyideba
  3 200$ 5 216lari

  originaluri Fender Stratocaster iyideba

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300500
  1958 Fender Stratocaster Sunburst, SeZenili originaluri mflobeli, originaluri yuTi Sedis.
 • iyideba Fender telecaster
  2 600$ 4 238lari

  iyideba Fender telecaster

  seqtemberi 08, 2013
  GEO300495
  Fender telecaster seriuli nomeri 15172 iyo SeTiTxnili 1956 wels. es aris iSviaTi gitara. es aris gadaudebeli gayidva.gitara aris 100% originalur