BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
 • BOSTON A26 Speaker-Black
239lari

BOSTON A26 Speaker-Black

oqtomberi 06, 2014
GEO303173
BOSTON A26 Speaker-Black savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
kontaqti : el-fostis gagzavna,
ruqis naxva

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
 • samSeneblo kompania.
 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 41 - 80 sul 935
 • CASIO AD-A12150
  25lari

  CASIO AD-A12150

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303156
  kasio. Casio mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • CASIO AT 5
  880lari

  CASIO AT 5

  oqtomberi 06, 2014
  GEO472479
  eleqtro pianino saqoneli savaWro centri kidobani maRazia#78 ganvadeba Tibisi banki 0%, privat banki 0% saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • CASIO CTK 240
  170lari

  CASIO CTK 240

  oqtomberi 06, 2014
  GEO472470
  eleqtro pianinoebi savaWro centri kidobani maRazia#78 ganvadeba Tibisi banki 0%, privat banki 0% saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • MARANTZ MCR503SG CD Receiver
  760lari

  MARANTZ MCR503SG CD Receiver

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303177
  MARANTZ MCR503SG CD Receiver savaWro centr kidobaNi #78 maRazia (sarTuli I) amerikuli firmis MARANTZ-s originali reseverebi mob 555442930 beqa
 • MARANTZ CD5004B CD Player
  420lari

  MARANTZ CD5004B CD Player

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303178
  MARANTZ CD5004B CD Player savaWro centr kidobani #78 maRazia (sarTuli I)saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi iyideba amerikuli firmis MARANTZ-s originali resev. mob 555442930 beqa
 • BOSTON Soundware SX5.1B Spk Packages
  550lari

  BOSTON Soundware SX5.1B Spk Packages

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303165
  BOSTON Soundware SX5.1B Spk Packages savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • ,MARANTZ SR5007B
  1 250lari

  ,MARANTZ SR5007B

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303181
  ,MARANTZ SR5007B savaWro centr kidobani #78 maRazia (sarTuli I)saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi iyideba amerikuli firmis MARANTZ-s originali resev. mob 555442930 beqa
 • BOSTON SNDWREXS2.1B Spk Packages
  470lari

  BOSTON SNDWREXS2.1B Spk Packages

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303186
  BOSTON SNDWREXS2.1B Spk Packages savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • MARANTZ MCR603B
  920lari

  MARANTZ MCR603B

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303184
  MARANTZ MCR603B savaWro centr kidobaNi #78 maRazia (sarTuli I) amerikuli firmis MARANTZ-s originali reseveri. MARANTZ MCR603B CD Receiver . mob 555442930 beqa
 • MARANTZ NR1402B1
  660lari

  MARANTZ NR1402B1

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303183
  MARANTZ NR1402B1 savaWro centr kidobani #78 maRazia (sarTuli I)saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi iyideba amerikuli firmis MARANTZ-s originali resev. mob 555442930 beqa
 • BOSTON Tvee-10 Sound Bar
  399lari

  BOSTON Tvee-10 Sound Bar

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303174
  BOSTON Tvee-10 Sound Bar savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan) mob 555442930 beqa
 • BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker
  330lari

  BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303163
  BOSTON VOYA40W Outdoor Speaker savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker
  209lari

  BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303161
  BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker BOSTON VOYA5B Outdoor Speaker savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan). mob 555442930 beqa
 • eleqtro saqoneli boston marantz

  eleqtro saqoneli boston marantz

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303160
  eleqtro saqoneli boston marantz savaWro centri kidobani maRazia#78 ganvadeba Tibisi banki 0%, privat banki 0% saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio CTK-3200
  420lari

  kasio. Casio CTK-3200

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303158
  kasio. Casio CTK-3200 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • BOSTON DUO-1 Plus Black
  370lari

  BOSTON DUO-1 Plus Black

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303176
  BOSTON DUO-1 Plus Black savaWro centri kidobani maRazia #78 Tbilisi cabaZis q#8b (dinamo stadionTan) ganvadeba Tibisi banki 0%, privat banki 0%, saqarTvelos banki) mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio WK-220
  530lari

  kasio. Casio WK-220

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303154
  kasio. Casio WK-220 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio WK-225
  530lari

  kasio. Casio WK-225

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303151
  kasio. Casio WK-225 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio WX-G1BK
  1 220lari

  kasio. Casio WX-G1BK

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303150
  kasio. Casio WX-G1BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0% ,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio LK-125
  320lari

  kasio. Casio LK-125

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303114
  kasio. Casio LK-125 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio LK-280
  480lari

  kasio. Casio LK-280

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303113
  kasio. Casio LK-280 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-150WE/BK
  1 549lari

  kasio. Casio PX-150WE/BK

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303107
  kasio. Casio PX-150WE mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-780BK/BN/WE
  2 290lari

  kasio. Casio PX-780BK/BN/WE

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303103
  kasio. Casio PX-780BK (ganvadmis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. ganvadeba TBC BANK 0% privatbanki 0% saqarTvelos banki ). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio CDP-120
  1 189lari

  kasio. Casio CDP-120

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303111
  kasio. Casio CDP-120 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • savaWro centr kidobanSi gaixsna #78 maRazia (sarTuli I) CASIO
  savaWro centr kidobanSi gaixsna #78 maRazia (sarTuli I) sadac saqarTveloSi yvelaze dabal fasSi, iyideba iaponuri brendis CASIO da yamaha sinTezatorebi da eleqtro pianinoebi (Privia,CELVIANO), amerikuli firmis MARANTZ-s originali reseverebi, amerikuli ...
 • kasio. Casio CDP-220
  1 630lari

  kasio. Casio CDP-220

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303108
  kasio. Casio CDP-220 mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-350 BK/WE
  1 980lari

  kasio. Casio PX-350 BK/WE

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303097
  kasio. Casio PX-350WE mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%,saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio PX-850BK
  2 390lari

  kasio. Casio PX-850BK

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303026
  kasio. Casio PX-850BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba TBC BANK 0% privat banki 0%, saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio AP-250BK
  2 080lari

  kasio. Casio AP-250BK

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303022
  kasio. Casio AP-250BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba TBC BANK 0%, privat banki 0% saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio AP-450BK/BN,
  2 580lari

  kasio. Casio AP-450BK/BN,

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303012
  kasio. Casio AP-450BK/BN mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba TBC BANK 0% privat banki 0% saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • kasio. Casio AP-650BK
  3 099lari

  kasio. Casio AP-650BK

  oqtomberi 06, 2014
  GEO303010
  kasio. Casio AP-650BK mis: savaWro centri "kidobani" pirveli sarTuli N78 maRazia. (ganvadeba: Tibisi banki 0%, privatbanki 0%, saqarTvelos banki). mob 555442930 beqa
 • saswrafod iyideba pianino!

  saswrafod iyideba pianino!

  oqtomberi 06, 2014
  GEO472163
  saswrafos iyideba belarusis sam pedliani pianino Zalian iafad. mob: 597 000 741
 • iyideba
  150$ 244.50lari

  iyideba

  oqtomberi 05, 2014
  GEO471847
  iyideba pianino "belarusi" 3 pedliani
 • pianino-roials 45l. agiwyobT da SegikeTebT-arCili t:591608308; 322346953
  agiwyobT da SegikeTebT 1 dReSi 3-6 saaTis ganmavlobaSi gamocdili amwyobi: pianinos, roials-simebi, CaquCebi, klaviSebi, xmis tembri, pedlebi, piupitri, deka da a.S.- -fasi 40-45 lari (sirTulis mixedviT). tel:2346953; 5916-8308 arCili tel: 591608308; 322346953
 • iyideba originaluri samagido saaTi "gitara"

  iyideba originaluri samagido saaTi "gitara"

  oqtomberi 03, 2014
  GEO470741
  iyideba originaluri samagido saaTi "gitara" ("Guitar"). masala: foladi, meqanizmi: kvarci, feri: oqrosferi, absoluturad axalia, Tavisi yuTiT. fasi SeTanxmebiT. mob.: (597) 11 30 07
 • Sevaswavli fortepianoze dakvras

  Sevaswavli fortepianoze dakvras

  oqtomberi 02, 2014
  GEO470589
  Sevaswavli fortepianoze dakvras, rogorc klasikas aseve estradas binaze misvliT.var staJiani fortepianos pedagogi.damikavSirdiT nomerze:598268619 an279749
 • iyideba germanuli klasikuri akustikuri gitara, Casadebi da simebi
  ojaxidan! iyideba germanuli akustikuri klasikuri 6–simiani gitara "Resonata" ("Musima"). aseve iyideba gitaris naWris Cexoli (Casadebi, futlari) 2 (ori) cali, akustikuri gitaris simebi (D' Addario" da "Mari LaBella" Savi neiloni) 2 (ori) kompleqti. fasi ...
 • germanuli , Cexuri da rusuli Tanamedrove roialebi
  germanuli , Cexuri da rusuli Tanamedrove roialebi. saxlSi motaniT da awyobiT: 1) roiali geieri. yavisferi, polirebuli " minioni " zoma 135-140 2) roiali petrofi. yavisferi, polirebuli " kabineturi " zoma 170-150 3)roiali veinbaxi. Savi feris, kargad ...
 • iyideba Zveleburi Savi feris pianino
  70lari

  iyideba Zveleburi Savi feris pianino

  seqtemberi 29, 2014
  GEO468352
  iyideba Zveleburi Savi feris pianino,karg mdgomareobaSi