Zvirfasi zurmuxtis qva
15$ 24.45lari

Zvirfasi zurmuxtis qva

maisi 17, 2012
GEO85477
xromdiofsidi cimbiruli zurmuxtii moipoveba cimbirSi 1karati 15dolarad 568 84 81 649
kontaqti :

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

  • samSeneblo masalebi.
  • samSeneblo kompania !
  • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 1081 - 1120 sul 1120