minanqari-vercxli samkaulebi

minanqari-vercxli samkaulebi

noemberi 07, 2012
GEO176329
vamzadeb minanqars TiTo egzempliarad.fasi SeTanxmebiT
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • samSeneblo kompania !
 • samSeneblo masalebi.
 • samSeneblo kompania.
gancxadebebi 681 - 720 sul 1155
 • Zewkvi(kodiS80)
  28lari

  Zewkvi(kodiS80)

  noemberi 09, 2012
  GEO177024
  masala mooqrovili zoma 450mmx10mm skype:mygold.ge
 • yelsabami(kodif848)
  34lari

  yelsabami(kodif848)

  noemberi 09, 2012
  GEO177028
  masala mooqrovili Zvirfasi qva 7~3mm Simulated Red Ruby skype:mygold.ge
 • saaTi(kodiW55 )
  60lari

  saaTi(kodiW55 )

  noemberi 09, 2012
  GEO177030
  Cartier masala uJangavi metali meqanizmi kvarci skype:mygold.ge
 • samajuri(kodi074-23)
  35lari

  samajuri(kodi074-23)

  noemberi 08, 2012
  GEO159731
  Zvirfasi qva CARNELIAN wona 13.2 grami skype:mygold.ge
 • beWedi(kodi044-1)
  65lari

  beWedi(kodi044-1)

  noemberi 08, 2012
  GEO176680
  Murano Glass (Italy) masala veneciuri mina xarisxi 24K wona 15 grami zoma 17.5 skype:mygold.ge
 • sayure(kodi246-11)
  35lari

  sayure(kodi246-11)

  noemberi 08, 2012
  GEO176675
  masala oqro 417 sinji xarisxi 41.7% Pure gold Zvirfasi qva cirkoni wona 1 grami skype:mygold.ge
 • sayure(kodi074-15)
  29lari

  sayure(kodi074-15)

  noemberi 08, 2012
  GEO176674
  Zvirfasi qva crystal wona 9.3 grami skype:mygold.ge
 • sayure(kodi074-4)
  34lari

  sayure(kodi074-4)

  noemberi 08, 2012
  GEO162846
  masala vercxli 925 wona 4.8 grami skype:mygold.ge
 • beWedi(kodi074-10)
  65lari

  beWedi(kodi074-10)

  noemberi 08, 2012
  GEO176671
  Morellato (Italy) masala mooqrovili Zvirfasi qva diamond 1/0.01ctw wona 13.8 grami zoma 16 skype:mygold.ge
 • komplekti(kodif113)
  55lari

  komplekti(kodif113)

  noemberi 08, 2012
  GEO176665
  masala mooqrovili Zvirfasi qva 5x15~8mm Black Fine Sapphire wona 20 grami skype:mygold.ge
 • samajuri(kodi074-6)
  45lari

  samajuri(kodi074-6)

  noemberi 08, 2012
  GEO176661
  Steve Madden masala mooqrovili Zvirfasi qva crystal wona 56.7 grami skype:mygold.ge
 • vercxlis-minanqris samkaulebi
  55lari

  vercxlis-minanqris samkaulebi

  noemberi 07, 2012
  GEO176332
  vamzadeb minanqars .TiTo egzempliarad.fasi SeTanxmebiT
 • yelsabami(kodiS436)
  39lari

  yelsabami(kodiS436)

  noemberi 07, 2012
  GEO176198
  masala mooqrovili Zvirfasi qva Swarovski crystal wona 14 grami zoma 28mmx35mm skype:mygold.ge
 • yelsabami(kodiS441)
  41lari

  yelsabami(kodiS441)

  noemberi 07, 2012
  GEO176191
  masala mooqrovili Zvirfasi qva Swarovski crystal wona 12 grami zoma 23mm x 30mm skype:mygold.ge
 • jvari(kodiS443)
  32lari

  jvari(kodiS443)

  noemberi 07, 2012
  GEO176193
  masala foladi wona 8 grami zoma 27mm X 53mm skype:mygold.ge
 • sayure(kodiS427)
  12lari

  sayure(kodiS427)

  noemberi 07, 2012
  GEO176194
  asala foladi Zvirfasi qva Cubic Zirconia wona 3 grami skype:mygold.ge
 • yelsabami(kodiS435)
  47lari

  yelsabami(kodiS435)

  noemberi 07, 2012
  GEO176196
  masala mooqrovili Zvirfasi qva Swarovski crystal wona 17 grami zoma 26mm x 35mm skype:mygold.ge
 • samajurebi(kodiS444)
  36lari

  samajurebi(kodiS444)

  noemberi 07, 2012
  GEO176185
  masala foladi wona 12 grami zoma 22CM skype:mygold.ge
 • jvari(kodiS439)
  30lari

  jvari(kodiS439)

  noemberi 07, 2012
  GEO176186
  masala foladi wona 5 grami skype:mygold.ge
 • Zewkvi(kodi228)
  28lari

  Zewkvi(kodi228)

  noemberi 07, 2012
  GEO176187
  masala mooqrovili wona 15.8 grami zoma 510mmx3.6mm skype:mygold.ge
 • beWedi(kodiS437)
  25lari

  beWedi(kodiS437)

  noemberi 07, 2012
  GEO176178
  masala mooqrovili Zvirfasi qva Cubic Zirconia wona 6 grami skype:mygold.ge
 • samajuri(kodiS447)
  36lari

  samajuri(kodiS447)

  noemberi 07, 2012
  GEO176179
  masala foladi wona 14 grami zoma 22CM skype:mygold,ge
 • sayure(kodiS433)
  32lari

  sayure(kodiS433)

  noemberi 07, 2012
  GEO176184
  masala mooqrovili Zvirfasi qva Swarovski crystal wona 9 grami skype:mygold.ge
 • yelsabami(kodiS442)
  25lari

  yelsabami(kodiS442)

  noemberi 07, 2012
  GEO176167
  asala mooqrovili Zvirfasi qva margaliti wona 5 grami zoma 14mm x 24mm skype:mygold.ge
 • samajuri(kodis428)
  36lari

  samajuri(kodis428)

  noemberi 07, 2012
  GEO176168
  masala foladi wona 32 grami skype:mygold.ge
 • sayure(kodiS431)
  21lari

  sayure(kodiS431)

  noemberi 07, 2012
  GEO176170
  masala mooqrovili Zvirfasi qva Cubic Zirconia wona 3 grami skype:mygold.ge
 • yelsabami(kodiS432)
  39lari

  yelsabami(kodiS432)

  noemberi 07, 2012
  GEO176172
  masala mooqrovili Zvirfasi qva Cubic Zirconia wona 13 grami skype:mygold.ge
 • beWedi(kodiS430)
  25lari

  beWedi(kodiS430)

  noemberi 07, 2012
  GEO176174
  masala mooqrovili Zvirfasi qva Cubic Zirconia zoma: 16 skype:mygold.ge
 • jvari(kodiS438)
  30lari

  jvari(kodiS438)

  noemberi 07, 2012
  GEO176175
  masala foladi wona 18 grami zoma 35mm x 69mm skype:mygold.ge
 • samajuri(kodiS446)
  36lari

  samajuri(kodiS446)

  noemberi 07, 2012
  GEO176176
  masala foladi wona 13 grami zoma 22CM skype:mygold.ge
 • Zewkvi(kodiS440)
  31lari

  Zewkvi(kodiS440)

  noemberi 07, 2012
  GEO176177
  masala mooqrovili wona 8 grami zoma 600mmx3mm skype:mygold.ge
 • beWedi(kodi083-3)
  65lari

  beWedi(kodi083-3)

  noemberi 05, 2012
  GEO175182
  Miss Sixty (Italy) masala mooqrovili xarisxi 3/0.02ctw Zvirfasi qva diamond wona 9 grami zoma 15.5 , 15.7 skype:mygold.ge
 • beWedi(kodi080-25)
  35lari

  beWedi(kodi080-25)

  noemberi 05, 2012
  GEO175184
  masala uJangavi metali wona 7.5 grami zoma 22 skype:mygold.ge
 • beWedi(kodi061-20)
  38lari

  beWedi(kodi061-20)

  noemberi 05, 2012
  GEO175170
  Pilgrim (Denmark) asala uJangavi metali zoma 16-18 skype:mygold.ge
 • samajuri(kodi012-43)
  34lari

  samajuri(kodi012-43)

  noemberi 05, 2012
  GEO175166
  Pilgrim (Denmark) masala uJangavi metali skype:mygold.ge
 • sayure(kodi320-5)
  43lari

  sayure(kodi320-5)

  noemberi 05, 2012
  GEO175165
  Pilgrim (Denmark) masala foladi skype:mygold.ge
 • yelsabami(kodi088-11)
  38lari

  yelsabami(kodi088-11)

  noemberi 05, 2012
  GEO175164
  Pilgrim (Denmark) wona 20.2 grami skype:mygold.ge
 • samajuri(kodi032-13)
  44lari

  samajuri(kodi032-13)

  noemberi 05, 2012
  GEO175162
  Pilgrim (Denmark) Zirfasi qva crystal wona 37 grami skype:mygold.ge
 • yelsabami(kodi320-4)
  28lari

  yelsabami(kodi320-4)

  noemberi 05, 2012
  GEO175159
  masala vercxli xarisxi 925 Zvirfasi qva cubic zirconia wona 1.7 grami skype:mygold.ge