Top

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ
eqimi masaJisti
500ლარი

eqimi masaJisti

სექტემბერი 03, 2018
GEO35538
var Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis, samedicino reabilitaciis bakalavri, saqarTvelos refleqs Terapiis akupresuris sertificirebuli specialisti. Seipingisa da samkurnalo varjiSebis instruqtori.
veZeb samsaxurs Cemi specialobiT, maqvs samuSao gamocdileba.
  • განათლება : ბაკალავრიატი
  • გამოცდილება : 3 წლიდან - 5 წლამდე
  • ამჟამინდელი მდგომარეობა : თვითდასაქმებული
  • სასურველი სამუშაო საათები : სრული განაკვეთი
აირჩიე საუკეთესო შემოთავაზება
განცხადებები 1621 - 1650 სულ 3279

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ