Top

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ
eqimi masaJisti
500ლარი

eqimi masaJisti

სექტემბერი 03, 2018
GEO35538
var Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis, samedicino reabilitaciis bakalavri, saqarTvelos refleqs Terapiis akupresuris sertificirebuli specialisti. Seipingisa da samkurnalo varjiSebis instruqtori.
veZeb samsaxurs Cemi specialobiT, maqvs samuSao gamocdileba.
  • განათლება : ბაკალავრიატი
  • გამოცდილება : 3 წლიდან - 5 წლამდე
  • ამჟამინდელი მდგომარეობა : თვითდასაქმებული
  • სასურველი სამუშაო საათები : სრული განაკვეთი
აირჩიე საუკეთესო შემოთავაზება
დასაქმება, სამუშაო >> ვეძებ სამსახურს
განცხადებები 29201 - 29240 სულ 35993

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ