Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
maqvs tivis presebi gasayidi
5lari

maqvs tivis presebi gasayidi

ianvari 03, 2019
GEO1272847
Vyidi tivis presebs Titos 5 larshi fasze kide movilaparakebt presebi Ari's Goris raion sofel shertulshi msurvelebi damikavshirdit nomerze 598180437
kontaqti : el-fostis gagzavna,
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1 - 30 sul 50

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq