Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
qiravdeba koteji tyeSi.
300lari

qiravdeba koteji tyeSi.

marti 07, 2020
GEO1345603
qiravdeba sabaduris tyeSi koteji
gldanidan 15 wuTis savalze saguramos cxvariWamiis dasawyisSi saguramos gadasaxvevTan .zala da ori didi spalna. kotejSi davs 4 orsawoliani ligini.2 erTsawoliani da divnebi.darCeba 12 kacamde
.buxria oTaxi didi 40 kvadrati.
kontaqti :
  • uZravi qonebis tipi : miwa
  • miwa : 1200m²
gancxadebebi 1 - 30 sul 123

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq