Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
iyideba javSantransportiori saTamaSo bteri BTR БТР jariskacebiT / jariskacebi
  • iyideba javSantransportiori saTamaSo bteri BTR БТР jariskacebiT / jariskacebi

iyideba javSantransportiori saTamaSo bteri BTR БТР jariskacebiT / jariskacebi

marti 19, 2023
GEO1406952
iyideba bteri – BTR – БТР saTamaSo javSantransportiori jariskacebiT / jariskacebi, plastmasis, sabWoTa kavSiris dros warmoebuli / Сделано в СССР / Made in USSR (Soviet Union / SU). fasi SeTanxmebiT. mdebareoba: Tbilisi, saqarTvelo. mob.: (555) 27 26 99 / (+995 555) 27 26 99
kontaqti :
gancxadebebi 1 - 14 sul 14

      reklama

      ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq