Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi
axali satelevizio arxebis seleqtori metriani diapazonis TV SK-M-24-2S USSR / ТВ СК-М-24-2С СССР
  • axali satelevizio arxebis seleqtori metriani diapazonis TV SK-M-24-2S USSR / ТВ СК-М-24-2С СССР
  • axali satelevizio arxebis seleqtori metriani diapazonis TV SK-M-24-2S USSR / ТВ СК-М-24-2С СССР
  • axali satelevizio arxebis seleqtori metriani diapazonis TV SK-M-24-2S USSR / ТВ СК-М-24-2С СССР

axali satelevizio arxebis seleqtori metriani diapazonis TV SK-M-24-2S USSR / ТВ СК-М-24-2С СССР

seqtemberi 13, 2023
GEO1461149
iyideba absoluturad axali (uxmari) satelevizio arxebis seleqtori metriani diapazonis TV "SK-M-24-2S" Made in USSR (Soviet Union / SU) / ТВ "СК-М-24-2С" Сделано в СССР. fasi SeTanxmebiT. mdebareoba: Tbilisi, saqarTvelo. mob.: (555) 27 26 99 / (+995 555) 27 26 99
kontaqti :
gancxadebebi 31 - 45 sul 45

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq