Top

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

რეკლამა

განათავსეთ თჄვენი რეკლამა ან განáƒȘჼადება აჄ
იმერეთი >> áƒ„áƒŁáƒ—áƒáƒ˜áƒĄáƒ˜
MITSUBISHI I🚗
 • MITSUBISHI I🚗
 • MITSUBISHI I🚗
6 750ლ

MITSUBISHI I🚗

ივნისი 13, 2024
GEO1490400
იყიდება ❗MITSUBISHI I ✅2011✅0.7✅ áƒáƒ•áƒąáƒáƒ›áƒáƒąáƒ˜áƒ™áƒâœ…áƒ°áƒ”áƒąáƒ©áƒ‘áƒ”áƒ„áƒ˜ .âœ…áƒ‘áƒ”áƒœáƒ–áƒ˜áƒœáƒ˜âœ…áƒąáƒ”áƒ„áƒ“áƒáƒ—áƒ•áƒáƒšáƒ˜áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒ ✅კაჱალიზაჱორი✅გარბენი 18800✅აირბეგი-9✅áƒȘილინდრი-3✅კარი-5✅ საჭე-მარჯვნივ✅სიგნალიზაáƒȘია✅კონდიáƒȘიონერი✅ abs-მოáƒȘურების áƒĄáƒáƒŹáƒ˜áƒœáƒáƒáƒŠáƒ›áƒ“áƒ”áƒ’áƒâœ…áƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒ ჹუჹები✅ჰიდრავლიკა✅ áƒȘენჱრალური საკეჱი ✅
კარგ მდგომარეობაჹი ❗ ჭირდება áƒȘოჱა ჼელის ჹევლება .
 • ჱიპი : სედანი
 • ბრენდი : Mitsubishi
 • ნიმუჹი : I
 • გამოჹვების წელი : 2011
 • გარბენი : 18800კმ
 • რეალური áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ : 3áƒȘ.
 • áƒ€áƒ˜áƒĄáƒ™áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ áƒšáƒ”áƒĄáƒáƒ«áƒšáƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ‘áƒ : 3áƒȘ.
 • საწვავის ჱიპი : ბენზინი
 • Ⴠერი : ვერáƒȘáƒźáƒšáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜
 • სალონი : áƒ„áƒĄáƒáƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜
 • სალონის Ⴠერი : ჹავი
 • გადაáƒȘემათა კოლოჀი : ავჱომაჱური
 • მგდომარეობა : კარგი
 • კარების რაოდენობა : 5/4
 • მოწყობილობები áƒ™áƒáƒ›áƒ€áƒáƒ áƒąáƒ˜áƒĄáƒáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ : ელ.ჹუჹები, áƒȘენჱრალური საკეჱი, áƒ›áƒ”áƒ„áƒáƒœáƒ˜áƒ™áƒŁáƒ áƒ˜ კონდიáƒȘიონერი, áƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒąáƒ áƒ სარკეები
 • áƒŁáƒĄáƒáƒ€áƒ áƒ—áƒźáƒáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოწყობილობები : ABS, სიგნალიზაáƒȘია, აირბეგები, საბურავების წნევის კონჱროლი
 • სჼვადასჼვა მოწყობილობები : წვიმის სენსორები
განáƒȘჼადებები 61 - 90 სულ 277

რეკლამა

განათავსეთ თჄვენი რეკლამა ან განáƒȘჼადება აჄ