Top

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ
საქართველო
კროშკა

კროშკა

მაისი 30, 2020
GEO238111
ეს კროშკა გამოიყენება ბაღის ინტერიერის გასალამაზებლად, ასევე სასაფლაოების მოსაპირკეტებლად, ასევე გამოიყენება პლასმასის ნაკეტობების დასამზადებლად(შპილკა,პლასმასის სახურავები,ტაშტები ,ქოთნების დასამზადებლად და სხვა ნაკეთობების დასამზადებლად) კროშკა არის სხვადასხვა ფერის.მისი თვითღირებულებაა 1კგ-1ლარი.
კონტაქტი :
განცხადებები 1 - 18 სულ 18

      რეკლამა

      განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ