Top

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ
კროშკა

კროშკა

სექტემბერი 30, 2018
GEO238111
ეს კროშკა გამოიყენება ბაღის ინტერიერის გასალამაზებლად, ასევე სასაფლაოების მოსაპირკეტებლად, ასევე გამოიყენება პლასმასის ნაკეტობების დასამზადებლად(შპილკა,პლასმასის სახურავები,ტაშტები ,ქოთნების დასამზადებლად და სხვა ნაკეთობების დასამზადებლად) კროშკა არის სხვადასხვა ფერის.მისი თვითღირებულებაა 1კგ-1ლარი.
კონტაქტი :
აირჩიე საუკეთესო შემოთავაზება
განცხადებები 1 - 15 სულ 15

      რეკლამა

      განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ