Top

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ
სტომატოლოგიური მკურნალობა ძალიან დაბალ ფასებად

სტომატოლოგიური მკურნალობა ძალიან დაბალ ფასებად

ნოემბერი 12, 2018
GEO402230
Praqtikuli sessiis farglebshi gtavazobt dzalian dabal fasad stomatologiur mkurnalobas (kerdzod, kariesis da pulpitis) 15 maisidan 10 ivnisamde. gaxlavart tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis damamtavrebeli kursis studentebi, romlebic gimkurnalebt magalkvalificiuri eqimis metvalyureobit.
kariesis mkurnalobis fasi 12 lar, pulpitis mkurnalobis (arxebis dabjena) fasi ertfesviani kbilebistvis 16 lari, mravalfesvian kbilebistvis 26 lari. საკონტაქტო ტელეფონი 579085331 ხატია, 574831991 მარიამ
აირჩიე საუკეთესო შემოთავაზება
განცხადებები 31 - 53 სულ 53

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ