VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

 • Tqveni reklama an gancxadeba aq
 • iyideba

  aprili 20, 2014
  GEO392529
  iyideba mersedes e - 200,1989w,gazze 14 kubi,normalur mdgomareobaSi 2500$
 • iyideba saswrafod 2106 gaz-benziniT karg mdgomareobaSi
  iyideba 2106 03-s motoriT,ayenia gazis ustanovka 10 kb.axlavs sapricepe,aqvs sabarguli,kargi saburavebi,motori axali garemontebuli zeTs ar Wams,saloni Savi feris CixolebiT.msurvels dagvikavSirdi t:555-725-882. ...
 • iyideba avtomobili mazda demio
  3 800$ 6 194lari

  iyideba avtomobili mazda demio

  aprili 19, 2014
  GEO392548
  manqana idialur mdgomareobaSia.
 • vyidi Toyota Prius-is nawilebs

  aprili 19, 2014
  GEO392515
  vyidi priusis nawilebs. msurvelebma damirekeT nomerze 577457177; 592040704 - irakli
 • manqana aris nadgomi
  3 000$ 4 890lari

  manqana aris nadgomi

  aprili 19, 2014
  GEO392489
  manqana aris nadgomi, xelis xleba ar Wirdeba, magrad dadis, axali gamocvlili aqvs zeTi, filtri. SevamowmoT nebismier adgilas. darekeT am nomerze: 598-24-95-76 saba.
 • للبيع 2012 تويوتا هايلاندر SE 4WD
  15 000$ 24 450lari

  للبيع 2012 تويوتا هايلاندر SE 4WD

  aprili 19, 2014
  GEO392458
  For Sale 2012 Toyota Highlander SE 4WD I want to sell my used 2012 Toyota Highlander, well maintained car, full option, no accident record, no mechanical fault, very clean just like new 2012 TOYOTA ...
 • mersedesi
  3 500$ 5 705lari

  mersedesi

  aprili 19, 2014
  GEO392451
  iyideba saswrafod 571500149 goderZi
 • pultiani gasaRebi
  50lari

  pultiani gasaRebi

  aprili 19, 2014
  GEO392410
  Mercedes-Benz is Cipiani gasaRebi, aris evropuli avtomanqanis
 • iyideba avtomanqana Mitsubishi Colt fasi 2800$
  2 800$ 4 564lari

  iyideba avtomanqana Mitsubishi Colt fasi 2800$

  aprili 18, 2014
  GEO392364
  manqana aris idealur mdgomareobaSi.ramodenime dReSi wamova iaponiidan,foTSi iqneba maqsimum 15 ivnisamde.
 • iyideba an icvleba avtomanqana BMW-745I. 2003
  iyideba an icvleba avtomanqana BMW-745I . sruli komforti, karebebi da sabarguli prisoskebiT.savarZlebis gaTboba-gagrileba, masaJi, saWis gaTboba, avtoparkingi da yvela navarotka. SesaZlebelia gacvla. 598-15-10-10.
 • 1 200$ 1 956lari

  vyidi manqanas Jiguls Zalian iafaT 1200 dolarad fuli meCqareba

  aprili 17, 2014
  GEO391996
  vyidi Jiguls Zalian iafad fuli meSqareba
 • saswrafod! iyideba opel astra,
  1 550$ 2 526.50lari

  saswrafod! iyideba opel astra,

  aprili 17, 2014
  GEO389488
  saswrafod! iyideba opel astra,karg mdomareobaSi.muqi Sindis feri,1992 wlis.(Cveulebrivi)matori 1.8- meqanika.4 kariani,luqiT,centraluri saketiT,(gazze araa namuSevari,ara nataqsavebi).fasi:1550$ tel:599186359 ...
 • iyideba VOLKSWAGEN Jetta
  3 600$ 5 868lari

  iyideba VOLKSWAGEN Jetta

  aprili 17, 2014
  GEO391918
  iyideba VOLKSWAGEN Jetta karg mdgomareobaSi. fasi 3600$, darekeT mxolod am nomerze: 597-970-107
 • quTaisSi iyideba nisani
  2 200$ 3 586lari

  quTaisSi iyideba nisani

  aprili 17, 2014
  GEO391862
  iyideba nisani karg mdgomareobasSi.1999w.fasi2200d.568505655 irakli
 • opel b
  2 600$ 4 238lari

  opel b

  aprili 17, 2014
  GEO391839
  manqana aris idealur mdgomareobaSi
 • iydeba saswrafod
  1 200€ 2 760lari

  iydeba saswrafod

  aprili 17, 2014
  GEO391772
  iyideba opel veqtra vizualurad rasac uyurebT eg aris danarCeni savali nawilebi peredoki axali Secvlili aq 13 kubiani baloniT italiuri aparatura baloni 598494775 laSa
 • iyideba
  3 000$ 4 890lari

  iyideba

  aprili 17, 2014
  GEO391671
  mersedesi124 2.6 dzraviT GAzit 18kubiani 1990w
 • iyideba opel tigra
  1 900$ 3 097lari

  iyideba opel tigra

  aprili 16, 2014
  GEO391476
  1.6 benzini, meqanika, wina wamyvani, marcxena saWe, 185 000 km, heCbeki, 3 kariani, lurji metaliki, karg mdgomareobaSi, Tbilisi
 • iyideba qaravani

  iyideba qaravani

  aprili 15, 2014
  GEO382733
  axali Camoyvanili, idealur mdgomareobaSi, interieri axaliviTaa, sufTaa da Zalian komfortuli. qaravans gaaCnia eleqtro gayvaniloba muSaobs rogorc 12V aseve 220V voltze, aqvs Sida gaTboba gazze, macivari, ...
 • 100lari

  vyidi bavshvis avtomankana

  aprili 15, 2014
  GEO390843
  vyidi titkmis uxmar bavshvis avtomankanas.iteneba akumilatorze.tetri peris bmw.pasi 100lari.gadaxdili makvs 600lari.saswrapod
 • avtobusis gaqiraveba

  avtobusis gaqiraveba

  aprili 15, 2014
  GEO390722
  setra 309 adgili 35, aris idealur mdgomareobaSi.tel.593241803
 • iyideba mersedes bencis firmis mikroavtobusi
  5 200$ 8 476lari

  iyideba mersedes bencis firmis mikroavtobusi

  aprili 14, 2014
  GEO390712
  iyideba mersedes bencis firmis mikroavtobusi,karg mdgomareobaSi informaciistvis darekeT 555 685 685
 • iyideba qaravan Dodge
  3 900$ 6 357lari

  iyideba qaravan Dodge

  aprili 14, 2014
  GEO389568
  iyideba qaravan Dodge ,2001 wlis.Zravi 3.3 IV Taobis gaziT.feri-vercxlisferi.avtomatika.karebi 4/5.marcxena saWe.fasi 3900 $ tel: 598 719383,555 594195.gia
 • iyideba saswrafod

  iyideba saswrafod

  aprili 14, 2014
  GEO381057
  saswrafod iyideba 2003 wliani folcvagenis jipi „tuaregi“- 6 cilindriani, (Zravi 3,2) . mwvane feris, sruli el.qtropaketiT. manqana idealur mdgomareobaSia. fasi 12 000$ mob:571311712
 • vyidi saswrafod
  3 700$ 6 031lari

  vyidi saswrafod

  aprili 14, 2014
  GEO390489
  manqana aris karg mdgomareobaSi iyideba saswrafod tel 593202519 an 598959920
 • mersedesi gaziT 555 234505
  4 500$ 7 335lari

  mersedesi gaziT 555 234505

  aprili 14, 2014
  GEO378833
  axali Camoyvanilia 13 kubiani gaziT idealur mdgomareobaSi an qiravdeba winaswar 2000 $ danarCeni 200 $ TveSi 1 wliT 555234505 592234505
 • opel vegtra B
  3 000$ 4 890lari

  opel vegtra B

  aprili 13, 2014
  GEO390222
  ori tvea rac gazia chakenebuli 13 kubiani balonit,manqana aris idialur mdgomareobashi
 • iyideba avtomobili
  9 000$ 14 670lari

  iyideba avtomobili

  aprili 13, 2014
  GEO390029
  saukeTeso mdgomareobaSi
 • iyideba merseders benci
  3 500$ 5 705lari

  iyideba merseders benci

  aprili 13, 2014
  GEO390028
  iyideba merseders benci idialur mdgomareobSi 1.8 ZraviT manqana aris Camoyvanili 1 welia germaniidan 13 kubiani gaziT t 591 272745 goga damikavSirdiT sagamos saatebSi
 • 100lari

  toiota priusis spoileri

  aprili 13, 2014
  GEO390027
  iyideba toiota priusis spoileri marcxena da Sua nawili