aris kokispanieli shavi peris , mdedri
100$ 163lari

aris kokispanieli shavi peris , mdedri

seqtemberi 18, 2012
GEO154617
aris kokispanieli shavi peris dedali. aris 2 tvis ,
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

  • samSeneblo kompania.
  • Sps Tbilbiuro
damkrZalavi biuro
  • Tqveni reklama an gancxadeba aq
gancxadebebi 1881 - 1920 sul 2195