aris kokispanieli shavi peris , mdedri
100$ 163lari

aris kokispanieli shavi peris , mdedri

seqtemberi 18, 2012
GEO154617
aris kokispanieli shavi peris dedali. aris 2 tvis ,
kontaqti : el-fostis gagzavna,

VIP gancxadebebi

daaklikeT aq, rom gaigoT rogor ganaTavsoT vip gancxadeba.

  • samSeneblo kompania.
  • samSeneblo masalebi.
  • samSeneblo kompania !
gancxadebebi 1961 - 2000 sul 2276